Woda-Mineralna

Galicya to Naturalna Woda Mineralna z ujęcia w obrębie Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Solskiej.
Misja
To co spaja nasze przedsięwzięcie tak długo, to pewność, że pozyskiwana woda spełnia wysokie standardy zdrowia i smaku. Naturalna Woda Mineralna o charakterze wodorowęglanowo-wapiennym pochodzi z własnego ujęcia „Galicya” ,które znajduje się w obrębie Południowo Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Solskiej.

Unikalny posmak wody „Galicya” spowodował to, iż jest ona chętnie nabywana nie tylko w woj. Lubelskim, Świętokrzyskim i Podkarpackim, ale również na rynku woj. Dolnośląskim i Podlaskim, oraz w Warszawie, gdzie gościła na stołach sejmowych.
Opis
Skąd jest nasza woda
„Galicya” to Naturalna Woda Mineralna o charakterze wodorowęglanowo-wapiennym. Pochodzi ona z własnego ujęcia „Galicya”, które znajduje się w obrębie Południowo Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Solskiej. Specyficzny klimat i czystość środowiska (obszar objęty programem Natura 2000) gwarantuje pierwotną czystość wody i jej unikalny smak.

Dlaczego woda z Roztocza jest tak szczególna
Roztocze jest krainą pod każdym względem wyjątkową, nie tylko w skali krajowej, ale także europejskiej. W krajobrazie wyraźnie zaznacza się wał wzniesień o długości 180 km i szerokości nie przekraczającej 20 km, przecinającym granicę polsko-ukraińską od Kraśnika aż po Lwów. Stanowi ważny dział wodny rozdzielający dorzecza Wisły i Dniestru, a tym samym zlewiska Morza Bałtyckiego i Czarnego. W krawędziowych strefach Roztocza biją liczne źródła, z których biorą początek m.in. rzeki Wieprz i Tanew oraz ich dopływy, a także dopływy Sanu, Bugu i Dniestru.